4842 – CEVAP – “ΠΕ (PE) 73” branşından olan eğitmenlere, ilkokullar dahil tüm devlet memuriyetliklerine tayin edilebilme hakkı. Reviewed by Momizat on . YUNANİSTAN CUMHURİYETİ                                                       Güvenlik Derecesi: EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE DİN İŞLERİ                                  YUNANİSTAN CUMHURİYETİ                                                       Güvenlik Derecesi: EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE DİN İŞLERİ                                  Rating: 0
You Are Here: Home » Anasayfa / Αρχική » 4842 – CEVAP – “ΠΕ (PE) 73” branşından olan eğitmenlere, ilkokullar dahil tüm devlet memuriyetliklerine tayin edilebilme hakkı.

4842 – CEVAP – “ΠΕ (PE) 73” branşından olan eğitmenlere, ilkokullar dahil tüm devlet memuriyetliklerine tayin edilebilme hakkı.

YUNANİSTAN CUMHURİYETİ                                                       Güvenlik Derecesi:

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE DİN İŞLERİ                                          Tarihine kadar arşivde tutulsun:

BAKANLIĞI                                                                                         Öncelik Derecesi:

Marousi, 23-8-2017

Prot. No. :139486/Φ1 ΕΞ

BAĞIMSIZ MECLİS                                                                            59791 εισ

DENETİMİ BÖLÜMÜ

Yunan Parlamentosu’na

Meclis Denetimi Müdürlüğü’ ne

Soru Önergeleri Bölümü’ ne

Adres     :               Α. Papandreou 37

P.K. – Şehir:           151 80 MAROUSİ                                                BİLDİRİ:1. Milletvekili İlhan Ahmet

İnternet sitesi:       www.minedu.gov.gr                                                            (Yunan Parlamentosu)

Email: tke@ minedu.gov.gr

Telefon:                 210 334 23 20

FAX:                     210 344 32 45

 

KONU:  4842/5.4.2017 sayılı Soru Önergesine CEVAP

Milletvekili İlhan Ahmet’ in 4842/5-4-2017 sayılı ve  ΠΕ 73 kategorisine dahil edilmiş olan eğiticimlerin Yunan Devlet Kurumlarında çalışma haklarıyla ilgili soru önergesi hakkında, size aşağıdaki hususları bildiriyoruz:

1566/1985 sayılı Kanunun 13. maddesinin 3. paragrafında (ΦΕΚ 167, τ. Ά) şöyle belirtiliyor: “3. Pedagoji akademilerinin işlevlerinin kesin olarak durdurulmasından sonra üç yıl tamamlandığından, bir öğretmenin tayini için, kesinlikle öğretmenlik branşına ait yurtiçinden yada denkliği sağlanmış  yurtdışından üniversite (AEI) diploması gerekmektedir. Diploma yurtdışında alınmış ise, altı yıllık yunan ortaokul-lise diploması yada yunancayı ve yunan tarihini iyi bildiğine dair, sınav sonrası elde edilen, yeterlilik belgesi gerekmektedir. İlgili sınavın detayları Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı kararı ile belirlenmektedir”.

4283/2014 sayılı Kanunun 15. maddesinde (ΦΕΚ 189, τ. Ά) şöyle belirtiliyor:  “Selanik Özel Pedagoji (SÖPA) mezunlarının, Üniversite (AEİ) Pedagoji Bölümü İlkokul Eğitimi mezunları ile eşdeğer olmaları konusuyla ilgili şartlar, süreçler ve ön koşullar Eğitim ve Din İşlerin Bakanlığı kararı ile belirlenmektedir”.

4310/2014 sayılı Kanunun 68. maddesinin 1. paragrafında (ΦΕΚ 258, τ. Ά) şöyle belirtiliyor: “Selanik Özel Pedagoji (SÖPA) mezunlarının diploması,    4283/2014 sayılı Kanunun 15¹. maddesinde (ΦΕΚ 189, τ. Ά) öngörülen bir süreçle Dedeağaç Üniversitesi Pedagoji Bölümü İlkokul Eğitimi’ nde denklik kazanmakta ve Üniversite (AEİ) Pedagoji Bölümü mezunlarının diploması ile eşdeğer olmaktadır. Bu durum geçerliliğini korumaktadır ve 695/1977 sayılı Kanunun  3.² maddesinin 9. paragrafına göre, bu azınlık okullarının azınlık müfredatı atamaları için geçerlidir”.

¹. Kanunun açıklamalı raporunda, bu hükümle ilgili şu ifade kullanılmaktadır “Selanik Özel Pedagoji (SÖPA) mezunlarının, Üniversite (AEİ) Pedagoji Bölümü mezunları ile eşdeğer olmaları öngörülmektedir”.

² . 695/1977 sayılı Kanunun 3. maddesinin 9. paragrafında (ΦΕΚ 264, τ. Ά) şöyle belirtilmektedir: “Selanik Özel Pedagoji (SÖPA) mezunları, azınlık okullarının kamu öğretmenleri olarak atanırlar. Yerlerin belirlenmesi, branş ve dereceler, atama şekli, deneme süresi, sorumluluklar, memuriyetteki kısıtlamalar ve terfi durumu, atanmalar, maaş, disiplin yasası, memuriyetin feshi, ve her türlü işlevsel konu Devlet Bakanı, Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı’ nın Kararlarıyla kararlaştırılır”.

4310/2014 sayılı Kanunun 64. maddesinin 1. paragrafında (ΦΕΚ 258, τ. Ά) şöyle belirtiliyor: “1. Azınlık ilkokullarının azınlık müfredatı eğitmenleri, sadece Trakya’ daki Müslüman Azınlığın üyeleri olabilir. Azınlık ilkokullarının yunanca müfredatı eğitmenleri ise, 694/1977 sayılı Kanunun  7. maddesinin 1. paragrafının a. bentinde belirtildiği üzere, Trakya’ daki Müslüman Azınlığın üyeleri olamaz”.

3848/2010 sayılı Kanunun 7A maddesinin 2. paragrafında, (ΦΕΚ 71, τ. Ά), 4310/2014 sayılı Kanunun 67. maddesinin eklenmiş hali, 4452/2017 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. paragrafıyla (ΦΕΚ 17, τ. Ά)  yer değiştirmiş şekliyle şöyle belirtiliyor: “ΠΕ 73 Branşı  “Trakya’ daki Azınlık İlkokullarının Azınlık Programının Azınlık Eğitimcileri” için öneriliyor, bu branş sadece Trakya’ daki azınlık ilkokullarının azınlık müfredatı personel ihtiyacını karşılamak ve azınlık ilkokullarının işlevsel ihtiyaçlarına hizmet etmek için öneriliyor. Bu branşa dahil olacak gruplar: a) Selanik Özel Pedagoji (SÖPA) mezunları b) Selanik Aristotelio Üniversitesi Pedagoji Bölümü İlkokul Eğitimi mezunları – Trakya müslüman azınlığı üyeleri, bunlardan da 2011-2012’ den  2016-2017’ ye kadar bu bölüme girmiş olanlar ve “Türk Dili ve Öğretimi”, “Azınlık Eğitimi”, ve “Çok dillilik ve çok kültürlülük konuları” alanlarında, eğitimleri süresince en az 7 ders almış olanlar ve c) Selanik Aristotelio Üniversitesi Pedagoji Bölümü İlkokul Eğitimi mezunları – Trakya müslüman azınlık üyeleri, işbu maddenin 1. paragrafı uyarınca, bölüme ek kontejandan giriş yapmış olanlar ve Azınlık Eğitimi Alanındaki tüm derslerden başarılı olmuş olanlar, 3848/2010 sayılı Kanunun 7A maddesinin 2. paragrafında (ΦΕΚ 71, τ. Ά), 4310/2014 sayılı Kanunun 67. maddesinde eklenmiş hali ile, şöyle belirtiliyor: “4. Azınlık okullarının azınlık müfredatı eğitimcilerinin seçilmesi yada atanması için yapılacak sınavda, sadece  ΠΕ 73 branşına kayıtlı olan eğitimciler kabul edilecektir. ΠΕ 73 branşı eğitimcilerinin atanması için, aday olan kişi, azınlık müfredatında okutulacak dilin bilgisinden ve müslüman dini bilgisinden sınava tabi tutulacaktır. Eğer ki, bir aday ΠΕ 70 branşına girme özelliklerini de taşıyorsa, her iki aday listesinde de yer alabilir. Bir branşın listesinden yedek eğitmen olarak işe alınıyorsa, o eğitim yılı için diğer listedeki dilekçesi dikkate alınmıyor, fakat bir branşın listesinde daimi eğitmen olarak atanıyor ise, diğer branşın listesinden otomatik olarak siliniyor. Aday, bir branşın listesindeki atanmasını kabul etmeme hakkına sahiptir, bu onun diğer branşın listesindeki durumunu etkilemez. Sınav konuları, puanlama şekli ve süreci, ölçek, başarı puanı ve puanlama birimleri, ve ΠΕ 73 branşı ek derslerinin sınavıyla ilgili tüm detaylar Eğitim Politikası Enstitüsü’nün önerisi üzerine, Eğitim ve Din İşleri Bakanı kararı ile belirlenmektedir. ΠΕ 73 branşının özel derslerinde aldıkları notlar ve ΠΕ 70 branşının derslerinde aldıkları notlar toplanarak, ΠΕ 73 branşında almış oldukları toplamdaki son not ortaya çıkmaktadır. İstisnai olarak ve sadece sınavın ilk uygulamasından sonraki ilk altı yıl için, başarılı olan adayların listesinde, Eğitim ve Din İşleri Bakanı kararı ile, 2. maddenin 5. paragrafında belirtilen notlardan daha düşük bir taban puan belirlenebilir. Aksi takdirde işbu yasanın hükümleri uygulanır”.

Ayrıca, 187388/H2/3164/E/2014 (ΦΕΚ 3163, τ. Β’) sayılı, Selanik Özel Pedagoji (SÖPA) mezunlarının başka Üniversite (AEİ) Pedagoji Bölümü mezunları ile eşdeğer olmalarının şartları ve süreci ile ilgili Bakanlık Kararının 6. maddesinde,  şöyle belirtiliyor:

“İşbu kanunun 5. maddesinde belirtildiği üzere, sınavlarda ve bitirme tezi çalışmasında başarı elde edildikten sonra, katılan her adaya Trakya Demokritos Üniversitesi Pedagoji Bölümü İlkokul Eğitimi diploması takdim edilecektir. İşbu karardan dolayı, 695/1977 sayılı Kanunun 3. maddesinin 9. paragrafının (ΦΕΚ 264, τ. Ά) hükümleri etkilenmez”.

Yukarıdaki hükümlerden alınan sonuç şudur: 4283/2014 sayılı Kanunun 15. maddesinde (ΦΕΚ 189, τ. Ά) belirtildiği üzere, “Üniversite (AEİ) Pedagoji Bölümü mezunları ile eşdeğer olma sürecini başarı ile tamamlayan Selanik Özel Pedagoji (SÖPA) mezunları, (Dedeağaç) Trakya Demokritos Üniversitesi Pedagoji Bölümü İlkokul Eğitimi diploması almaktadırlar ve artık ΠΕ 70 branşı – Öğretmenlerine (1566/1985 Kanunu’ nun 13. maddesi) dahil olmak için resmi vasıflara sahiptirler”. Yani bu vasıfa sahip eğitmenler, 3848/2010 sayılı Kanunun 7A maddesinin 4. paragrafının ve 4310/2014 sayılı Kanunun 64. Maddesinin 1. paragrafının şartları çerçevesinde artık ilkokullara ΠΕ 70 branşı Öğretmenleri olarak tayin edilebilirler.

(Mühür- İmza)

BAKAN

KONSTANTİNOS GAVROGLOU

Dahili Dağıtım

  1. Bakanın Bürosu
  2. İlköğretim Personel Müdürlüğü
  3. Meclis Denetim Bölümü

 

 

 

About The Author

Number of Entries : 593

Σχεδίαση και Hosting - Katastima NET

Scroll to top