KONU: Gümülcine’deki SELΜΑΝ fabrikasının çalışanlarına işveren tarafından iflas (kıdem) tazminatı ödenmesi.-2657 Reviewed by Momizat on . SORU ÖNERGESİ Protokol No:2657 / 16-01-2018 Atina, 16- 1 - 2018 Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı’nın dikkatine,   KONU: Gümülcine’deki S SORU ÖNERGESİ Protokol No:2657 / 16-01-2018 Atina, 16- 1 - 2018 Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı’nın dikkatine,   KONU: Gümülcine’deki S Rating: 0
You Are Here: Home » Anasayfa / Αρχική » KONU: Gümülcine’deki SELΜΑΝ fabrikasının çalışanlarına işveren tarafından iflas (kıdem) tazminatı ödenmesi.-2657

KONU: Gümülcine’deki SELΜΑΝ fabrikasının çalışanlarına işveren tarafından iflas (kıdem) tazminatı ödenmesi.-2657

SORU ÖNERGESİ

Protokol No:2657 / 16-01-2018

Atina, 16- 1 – 2018

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı’nın dikkatine,

 

KONU: Gümülcine’deki SELΜΑΝ fabrikasının çalışanlarına işveren tarafından iflas (kıdem) tazminatı ödenmesi.

“SELMAN YUNAN–İSVİÇRE AHŞAP İŞLETMECİLİĞİ A.Ş”. ünvanını taşıyan ve merkezi Marousi Attikis,  Leoforos Kifisias ve Paradeisou 2 adresinde bulunan, Vergi No.su 094012834 olan şirket, 13/05/2014 tarihinde, Atina Çok Hakimli Asliye Mahkemesi’nin 593/13-5-2014 sayılı kararı ile iflas etmiş ve 30-6-2013 tarihi ödemelerinin durdurulacağı son tarih olarak belirlenmiştir.

İflas kararı gereğince, yukarıda adı geçen şirketin, ödenmemiş ücretlerini kapsayacak şekilde çalışanlarına üç maaşa kadar bir paranın ödemesi gerekmektedir (iflas (kıdem) tazminatı).

O zamandan beri 3,5 yıl geçmiş ve Gümülcine fabrikasındaki  93 çalışana yukarıda sözü geçen para hiçbir zaman ödenmemiştir, oysa aynı fabrikanın Halkida’daki birimindeki çalışanlara bu para tamamen ödenmiştir!

Çalışanlar vekilleri aracılıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu İKA’ya ve İş ve İşçi Bulma Kurumu -OAED’e zamanında, 701/12-8-2014 sayılı bir tazminat davası açmışlar ve gerekli tüm evrakları, yine zamanında ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Amarousiou (şirketin merkezi) şubesinin sigortalar bölümüne yatırmışlardır. Ayrıca, Gümülcine OAED’ine de, OAED Yönetim Kurulu’na da, bu 90 çalışanla ilgili, protokol sayıları 11753/24-12-2014’den 11843/24-12-2014’de kadar olan itiraz dilekçeleri yatırmışlar ve bu iflas (kıdem) tazminatınin ödenmesi talebinde bulunmuşlardır. Ancak bugüne kadar taleplerine herhangi bir resmi cevap alamamışlardır ve  bu durumları kabul edilemez bir şekilde görmezden gelinmektedir.

Sayın Bakan,

Size belirtmek isterim ki, ödemelerin durdurulması ile ilgili her şirketin  iflas durumu farklıdır ve özeldir. İflas dilekçesi ne zaman yapıldı, dilekçeden karara kadar ne kadar zaman geçti ve herhalükarda bu durumlarda aylarca ödenmemiş yada yıllardır şirketten alacağı olan çalışanlar bulunmaktadır, bunlar da işverenin güvensizliğini oluşturmaktadır.

Bu yüzden de, ülke genelinde kilit noktalarda bulunan şirketlerin ve ciddi boyutta önemli iş pozisyonlarının yok olması ile meydana gelen ve ciddi sosyal sorunları içinde barındıran bu durumların özüne hizmet etmek için, geçmişte bu iflas priminin ALTER’den çıkarılan işçilere, Elefterotipia gazetesi durumundakilere, SELΜΑΝ gibi  acınacak durumdaki Gümülcine Sanayi Bölgesinde bulunan FANCO ve  Lanara İplik fabrikalarına ödenmesi imkanı – doğru olarak-iyi ki – verilmişti.

SELΜΑΝ gibi böyle bir “karakteristik vakaya”, ki bu tanımlamayı siz kendiniz Gümülcine’deki Doğu Makedonya – Trakya Kalkınma Kongresi’nde yapmıştınız, bakanlığınızın, bir günden diğerine işsiz kalan, en üretici yaşlarında olan ve resmen kendilerini yolda bulan bu çalışanlara karşı bu tavrı kabul edilemez.

Yukarıda belirtilenlerin akabinde size soruyorum:

Yasanın öngördüğü şekilde tüm evraklarını zamanında yatırmış olan, fakat bugüne kadar haklı taleplerine hiçbir cevap almamış olan Gümülcine’deki SELΜΑΝ biriminin eski çalışanlarının iflas (kıdem) tazminatı ödemesini yapmayı düşünüyormusunuz ve ne zaman?

Soru önergesini sunan milletvekili

İlhan AHMET

Rodop İli Milletvekili

About The Author

Number of Entries : 608

Σχεδίαση και Hosting - Katastima NET

Scroll to top